สินเชื่อบุคคล กสิกร

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย
สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

จุดเด่น

1.  วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

2.  ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

3.  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

4.  ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

5.  ฟรี ! ค่าธรรมเนียมจัดกานเงินกู้

 

อัตราดอกเบี้ย

 

วงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ระยะเวลาผ่อนชำระต่อเดือนเลือกได้
ผู้มีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย ลูกค้าทั่วไป
พนักงานประจำ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
ตั้งแต่ 240,001 บาทขึ้นไป 15.99% 17.99% 20% 12, 18,

24, 36,

48, 60

80,0001 – 240,000 บาท 21% 22% 24%
20,0001 – 80,000 บาท 25% 26% 26%
10,000 – 20,000 บาท 25% 26% 26% 12, 18, 24

ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณการ กรณี payroll รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย

ดอกเบี้ย
เงินต้น
60 งวด
48 งวด
36 งวด
24 งวด
18 งวด
12 งวด
อัตราดอกเบี้ย 16 %
1,500,000
36,480
42,520
52,740
73,450
94,290
136,100
1,000,000
24,320
28,350
35,160
48,970
62,860
90,740
500,000
12,160
14,180
17,580
24,490
31,430
45,370
400,000
9,730
11,340
14,070
19,590
25,150
36,300
300,000
7,300
8,510
10,550
14,690
18,860
27,220
อัตราดอกเบี้ย 21 %
240,000
6,500
7,440
9,050
12,340
15,660
22,350
200,000
5,420
6,200
7,540
10,280
13,050
18,630
100,000
2,710
3,100
3,770
5,140
6,530
9,320
อัตราดอกเบี้ย 25 %
80,000
2,350
2,660
3,190
4,270
5,380
7,610
50,000
1,470
1,660
1,990
2,670
3,360
4,760
20,000
590
670
800
1,070
1,350
1,910

 

ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณการ กรณี พนักงานประจำ

ดอกเบี้ย
เงินต้น
60 งวด
48 งวด
36 งวด
24 งวด
18 งวด
12 งวด
อัตราดอกเบี้ย 19 %
500,000
12,980
14,960
18,330
25,210
32,150
46,080
400,000
12,720
11,970
14,670
20,170
25,720
36,870
300,000
12,470
8,980
11,000
15,130
19,290
27,650
อัตราดอกเบี้ย 22 %
240,000
6,630
7,570
9,170
12,460
15,780
22,470
200,000
5,530
6,310
7,640
10,380
13,150
18,720
100,000
2,770
3,160
3,820
5,190
6,580
9,360
อัตราดอกเบี้ย 26 %
80,000
2,400
2,700
3,230
4,310
5,420
7,650
50,000
1,500
1,690
2,020
2,700
3,390
4,780
20,000
600
680
810
1,080
1,360
1,920

ค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนโดยประมาณการ กรณี เจ้าของกิจการ

ดอกเบี้ย
เงินต้น
60 งวด
48 งวด
36 งวด
24 งวด
18 งวด
12 งวด
อัตราดอกเบี้ย 20 %
500,000
13,250
15,220
18,590
25,450
32,390
46,320
400,000
10,600
12,180
14,870
20,360
25,910
37,060
300,000
7,950
9,130
11,150
15,270
19,430
27,800
อัตราดอกเบี้ย 24 %
240,000
6,500
7,440
9,050
12,340
15,660
22,350
200,000
5,420
6,200
7,540
10,280
13,050
18,630
100,000
2,710
3,100
3,770
5,140
6,530
9,320
อัตราดอกเบี้ย 26 %
80,000
2,400
2,700
3,230
4,310
5,420
7,650
50,000
1,500
1,660
2,020
2,700
3,390
4,780
20,000
600
680
810
1,080
1,360
1,920

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
  • สัญชาติไทย
  • สำหรับผู้มีรายได้ประจำ อายุ 22-60 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้)
สำหรับเจ้าของกิจการ
  • สัญชาติไทย
  • อายุ ตั้งแต่ 22-65 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน)
  • มีรายได้สุทธิต่อเดือนตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป
  • ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

สินเชื่อบุคคล กสิกรไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *